Fabryka szans na zatrudnienie

••• szkolenia z zakresu kompetencji miękkich ••• kursy zawodowe ••• staże zawodowe wyjazdowe i lokalne ••• doposażenie pracowni kształcenia zawodowego

Fabryka szans na zatrudnienie

••• szkolenia z zakresu kompetencji miękkich ••• kursy zawodowe ••• staże zawodowe wyjazdowe i lokalne ••• doposażenie pracowni kształcenia zawodowego

Fabryka szans na zatrudnienie

••• szkolenia z zakresu kompetencji miękkich ••• kursy zawodowe ••• staże zawodowe wyjazdowe i lokalne ••• doposażenie pracowni kształcenia zawodowego

GRUPA DOCELOWA będzie uczestniczyła w następujących działaniach:

Szkolenia

z zakresu kompetencji miękkich

kursy zawodowe

160 miejsc na kursach (uczestnicy mogą wybrać więcej niż 1 kurs)

staże zawodowe

wyjazdowe i lokalne

doposażenie pracowni

2 pracownie kształcenia zawodowego

Kontakt

KLS Partners

Biuro projektu: ul. Akacjowa 4
02-534 Warszawa
Telefony:

+48 (22) 379 02 17

lub

+48 533 359 147

Strona www:
www.klspartners.pl

Miasto Ostrołęka

plac gen. Józefa Bema 1

07-410 Ostrołęka        

Telefon:

29 764 68 11